Zmluvy

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1. 1. 2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31. 12. 2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zmluvy našej obce nájdete podľa IČO: 00 310 310.

zmluvy obce Čierna Lehota (dodávateľ)

zmluvy obce Čierna Lehota (objednávateľ)

Vytvorte si webové stránky zdarma!