Komisie

Finančná komisia


Členovia

Milan Srnec
(predseda)

Angela Kopčanová

Romana Kluková

Eduard Dvorský

Rudolf Svrček

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie a pre ochranu ŽP


Členovia

Romana Kluková
(predsedkyňa)

Angela Kopčanová

Eduard Dvorský

Milan Srnec

Rudolf Svrček

Komisia pre kultúru, mládež, seniorov a šport


Členovia

Angela Kopčanová
(predsedkyňa)

Romana Kluková

Eduard Dvorský

Milan Srnec

Rudolf Svrček

Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností a verejného poriadku


Členovia

Eduard Dvorský
(predseda)

Angela Kopčanová

Romana Kluková

Milan Srnec

Rudolf Svrček

Komisia podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Členovia

Angela Kopčanová
(predsedkyňa)

Eduard Dvorský

Milan Srnec


Vytvorte si webové stránky zdarma!