Komisie

Komisia podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004Z.z o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Členovia

Angela Kopčanová
(predsedkyňa)

Milan Srnec

Eduard Dvorský


Pripravované komisie


Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu

Komisia pre kultúru, mládež, seniorov a šport

Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku

Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností

© 2023 Obec Čierna Lehota
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!