Legislatíva v samospráve

Zverejňovanie informácií v samospráve:

o svojej činnosti na webstránke a úradnej tabuli
o činnosti zastupiteľstva
o všeobecne záväznom nariadení
o záverečnom účte
o rozpočte
o odmeňovaní poslancov zastupiteľstva

Vytvorte si webové stránky zdarma!