Kontakty

Obecný úrad Čierna Lehota

Obecný úrad Čierna Lehota
Čierna Lehota 154
956 53 Slatina nad Bebravou
038 766 71 10
0918 881 333
obec@ciernalehota.sk

IČO: 00 310 310
DIČ: 20 21 05 33 42

Ing. Veronika Malová

starostka obce Čierna Lehota

Úradné hodiny

Utorok: 8.00–14.00 (stránkové hodiny 9.00–13.00)
Streda: 8.00–14.00 (stránkové hodiny 9.00–13.00)
Piatok: 17.00–19.00 (každý nepárny týždeň)

Informačný servis
Informačný servis
Vytvorte si webové stránky zdarma!