Vitajte v obci Čierna Lehota

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovorila ako v mojom mene tak i v mene poslancov obecného zastupiteľstva.

V prvých januárových dňoch v nás ešte doznieva pokojná atmosféra vianočných sviatkov a príjemne stráveného času v kruhu rodiny i priateľov. Prajem si, aby tieto pozitívne prejavy lásky, spolupatričnosti a úprimných želaní všetkého dobrého v nás rezonovali aj počas celého nového roku.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.

Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali alebo i nestihli urobiť.

Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok.

Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov.

Dúfam, že aj vy občania, ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života našich občanov čiže Vášho života v obci.

Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, som presvedčená, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami úspešne darí.

Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť.

Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, projektov, finančných prostriedkov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, ochotne pomáhali pri spoločných brigádach, ale aj tým ktorý prispeli k obohateniu jej kultúrneho života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách našich občanov, ktorí dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný.

Vážení spoluobčania!

Želám a prajem Vám viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky, ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež v mene poslancov obecného zastupiteľstva vám prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote, vzájomného pokoja a harmónie.

Na záver Vám želám príjemný zvyšok prvého novoročného dňa hlavne dobrý a úspešný každý deň roku 2024.

Veronika Malová, starostka obceÚvodné slovo

Vitajte na našej novej webovej stránke obce Čierna Lehota, okres Bánovce nad Bebravou.

V prvom rade by som sa Vám v mene starostky obce i obecného zastupiteľstva chcela poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú sme od Vás dostali v komunálnych voľbách 2022.

Vážime si to. Chceme Vás uistiť, že sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby sme v našom 4-ročnom pôsobení čo najlepšie obstáli.

Jedným z prvých možných krokov našej práce je i tvorba a postupné obsahové napĺňanie našej novej web stránky. Tento dostupný informačný nástroj chceme aktívne a efektívne začať využívať. Veríme, že bude slúžiť Vám všetkým, trvalo žijúcim občanom, chatárom, chalupárom či náhodným návštevníkom stránky ako seriózny zdroj informácií, na ktoré máte nárok.

Ak bude naša práca prínosom pre občana ako jednotlivca, bude prínosom pre obec ako celok. Preto privítame každú Vašu iniciatívu, zaujímavé podnety, návrhy, komentáre i napríklad fotografie, ktoré chcete zverejniť. Môžete využiť osobný kontakt alebo e-mailovú adresu: web@ciernalehota.sk.

Romana Kluková
člen Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad

Obecný úrad Čierna Lehota
Čierna Lehota 154
956 53 Slatina nad Bebravou

Telefón: 038 766 71 10
E-mail: obec@ciernalehota.sk

Starostka obce

Ing. Veronika Malová
Mobil: 0918 881 333

Úradné hodiny

Utorok: 8.00–14.00
(stránkové hodiny 9.00–13.00)

Streda: 8.00–14.00
(stránkové hodiny 9.00–13.00)

Piatok: 17.00–19.00
(každý nepárny týždeň)

Informačný servis
Informačný servis
Vytvorte si webové stránky zdarma!