Vitajte v obci Čierna Lehota

Úvodné slovo

Vitajte na našej novej webovej stránke obce Čierna Lehota, okres Bánovce nad Bebravou.

V prvom rade by som sa Vám v mene starostky obce i obecného zastupiteľstva chcela poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú sme od Vás dostali v komunálnych voľbách 2022.

Vážime si to. Chceme Vás uistiť, že sa budeme snažiť robiť všetko preto, aby sme v našom 4-ročnom pôsobení čo najlepšie obstáli.

Jedným z prvých možných krokov našej práce je i tvorba a postupné obsahové napĺňanie našej novej web stránky. Tento dostupný informačný nástroj chceme aktívne a efektívne začať využívať. Veríme, že bude slúžiť Vám všetkým, trvalo žijúcim občanom, chatárom, chalupárom či náhodným návštevníkom stránky ako seriózny zdroj informácií, na ktoré máte nárok.

Ak bude naša práca prínosom pre občana ako jednotlivca, bude prínosom pre obec ako celok. Preto privítame každú Vašu iniciatívu, zaujímavé podnety, návrhy, komentáre i napríklad fotografie, ktoré chcete zverejniť. Môžete využiť osobný kontakt alebo e-mailovú adresu: web@ciernalehota.sk.

Romana Kluková
člen Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad

Obecný úrad Čierna Lehota
Čierna Lehota 154
956 53 Slatina nad Bebravou

Telefón: 038 766 71 10
E-mail: obec@ciernalehota.sk

Starostka obce

Ing. Veronika Malová
Mobil: 0918 881 333

Úradné hodiny

Utorok: 8.00–14.00
(stránkové hodiny 9.00–13.00)

Streda: 8.00–14.00
(stránkové hodiny 9.00–13.00)

Piatok: 17.00–19.00
(každý nepárny týždeň)

Informačný servis
Informačný servis
Vytvorte si webové stránky zdarma!