egovernmentautobus-spojeurbarska-spolocnostfotogaleria

  • A-
  • A
  • A+

História obce

erbPNG

Tab. 1 Základná charakteristika obce Čierna Lehota

Kód obce 542806

Názov okresu Bánovce nad Bebravou

Názov kraja Trenčianský

Štatút obce obec

PSČ 956 53

Telefónne smerové číslo 038

Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1296

Nadmorská výška stredu obce - mesta v m 390

Celková výmera územia obce [m215 208 948

Hustota obyvateľstva na km10

 

2.1 HISTÓRIA OBCE

Obec Čierna Lehota bola založená na zákupnom práve na konci 13 storočia. Prvá písomná zmienka

je z roku 1296 .

V roku 1485 tu žilo 12 obyvateľov, v roku 1598 mala obec jeden mlyn a 34 domov . V roku 1720 tu

boli dva mlyny a 14 daňovníkov, z ktorých bolo 13 želiarov.V roku 1784 tu žilo 441 obyvateľov v 51

domoch . V roku 1877 tu bolo 50 domov ktoré obývali 417 obyvatelia z ktorých bol jeden mlynár,

jeden kováč a jeden krčmár.Obyvatelia sa živili prevažne poľnohospodárstvom drevorubačstvom a

pasienkárstvom.

Počas druhej svetovej vojny sa obyvatelia aktívne zapojili do SNP. 20.2.1945 obec Nemci

obsadili,piatich obyvateľov zastrelili a 86 mužov uveznili.

V obci sú zrúcaniny stredovekého hrádku z 12 – 13 storočia , z dôb M. Č. Trenčianskeho.

2.2 PRÍRODNÉ POMERY

Vymedzenie územia, geografická poloha

Obec Čierna Lehota leží v okrese Bánovce nad Bebravou a v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Kataster obce leží v nive rieky Bebrava, ktorá pramení severne v katastri obce. Intravián obce je

rozložený v smere SV – JZ. Čierna Lehota susedí s katastrami obcí : Valaská Belá na severovýchode,

na juhu s obcou Trebichava,na juhovýchode s obcov Kšinná na západe s obcov Šípkov a Dolnou

Porubou na severozápade.

Z morfologického hľadiska je obec súčasťou Strážovských vrhov. Najvyššie vrchy sú Čierna hora

s výškou 864 m.n.m., Záhradčie s výškov 820 m.n.m ,Česaná hora s výškov 807 m.n .m.

a Kremenisté s výškov 878 m.n.m.

Geologická stavba, nerastné suroviny

Oblasť sa rozprestiera na území dvoch samostatných geomorfologických celkov a to Strážovských a

Súľovských vrchov. Strážovské vrchy sa nachádzajú v jej južnej časti a Súľovské vrchy zase v

severnej.

Strážovské vrchy sú jadrovým pohorím vnútorných Západných Karpát. Ich dominantou je najvyšší

vrch Strážov, ktorý má nadmorskú výšku 1213 m. Podľa tohto najvyššieho vrchu bol zvolený aj

názov CHKO Strážovské vrchy. Od ostatných jadrových pohorí centrálnych Západných Karpát sa

odlišujú v tom, že neboli vyvrásnené v jednotný celok – megaantiklinálu, nemajú ústredný chrbát

ale sú rozdelené sústavou kotlín a hlbokých údolí. Nadmorské výšky sa pohybujú v rozpätí 300 –

1213 m.

Hydrologické pomery

Hydrologickú os obce Čierna Lehota tvorí rieka Bebrava ktorá v obci pramení. Priamo v katastri obce

sa do rieky vlieva 6 prítokov, tri z východnej a tri zo západnej strany.

Bebrava je rieka na západnom Slovensku, preteká územím okresov Bánovce nad Bebravou a

Topoľčany. Je to pravostranný prítok Nitry, je tokom IV. rádu. Má dĺžku 47,2 km, plochu povodia

634 km² a priemerný prietok 2,3 m³/s v ústí (Práznovce). Bebrava je vrchovinovo-nížinným typom

riekyPramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, na juhozápadnom svahu

Židovho vrchu (878,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 760 m n. m., na území obce Čierna Lehota

Najprv tečie na juh, preteká cez Suchú dolinu s výskytom viacerých druhov skamenelín a preteká

obcou Čierna Lehota, kde zľava priberá potok, ktorý sa prelamuje cez krasové územie Sokolie skaly.

V obci tiež priberá pravostranný potok z južného svahu Záhradčia (820,4 m n. m.) a ľavostranný

prítok z oblasti Závadskej poľany. Pod obcou sa stáča na juhozápad, ďalej preteká obcou Šípkov a

po pripojení ľavostranného Trebichavského potoka sa oblúkom stáča cez obec Slatina nad Bebravou

k severozápadu a neskôr k západu. Opúšťa Strážovské vrchy a vteká do Nitrianskej pahorkatiny.

Preteká cez obce Krásna Ves a Timoradza, v ktorej sprava priberá Timoradzský potok, pod obcou

zľava dva menšie prítoky, spájajúce sa v jednom mieste (221,9 m n. m.), ďalej tečie okolo obce

Podlužany a pri Horných Ozorovciach sa spája s významným prítokom, pravostranným Machnáčom.

Potom tečie cez Bánovce nad Bebravou, na území mesta priberá zľava najprv Jelešnicu a Dubničku,

potom sprava Svinicu a napokon na južnom okraji mesta (pri Biskupiciach) aj pravostranný Inovec a

vzápätí najvýznamnejší prítok Radišu zľava (199,6 m n. m.). Ďalej preteká rovinatým územím popri

obciach Dolné Naštice a Rybany, na území ktorej priberá sprava Haláčovku, neskôr Livinu pri obci

Livina a nasledujú prítoky zľava - Pravotický potok a Hydina. V záverečnom úseku tečie poza obec

Nadlice, spája sa s Rybianskym kanálom zľava a neskôr ešte s Rajčianskym potokom a Solčianskym

potokom (169,8 m n. m.) sprava. Pri obci Práznovce sa vlieva do vodnatejšej Nitry (169,0 m n. m.)

 

3 VÍZIA OBCE

Obec Čierna Lehota bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre

harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec plnohodnotne využije

svoj prírodný a historický potenciál za účelom rozvoja cestovného ruchu – aktívneho,

pasívneho a poznávacieho. Obec bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné

bohatstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti

s rozvojom cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne

tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale

aj za hranicami Slovenskej republiky. Okrem toho sa obec bude snažiť zabezpečiť

pracovné miesta pre svojich obyvateľov, ktorí tvoria rizikovú skupinu na trhu práce.

 

Informačné hodiny

Obecný úrad - Úradné hodinyPondelok Neúradný deň
Utorok Neúradný deň
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:15 - 15:00
Piatok Neúradný deň
Sobota Neúradný deň
Nedeľa Neúradný deň

 

Tel.: 038/766 71 10
Email: obec@ciernalehota.sk

Pošta - Úradné hodinyPondelok 07:45 - 14:45
Utorok 07:45 - 14:45
Streda 07:45 - 12:00 | 15:00 - 17:00
Štvrtok 07:45 - 14:45
Piatok 07:45 - 14:45
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Obed. prestávka od 13:00 do 14:00 Telefonický kontakt: 038 766 32 03

Ordinačné hodiny u obv. lekára v Slatine nad Bebravou MUDr. E.KrutákaPondelok 07:00 - 15:00
Utorok Zatvorené
Streda 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 13:00
Piatok 07:00 - 15:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 32 32

Ordinačné hodiny Zubná ambulancia v Slatine nad Bebravou Mudr. Daniela FabiánováPondelok 07:00 - 12:00
Utorok 07:00 - 12:00
Streda 07:00 - 12:00
Štvrtok 07:00 - 12:00
Piatok 07:00 - 12:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Telefonický kontakt: 038 766 33 94

 © 2014 Obec Čierna Lehota | Stránku realizovala supersluzba-logo